top of page

           Healing / sacred sites trip EGYPT

          Heling /krachtplekken reis EGYPTE

Seti temple Abydos

Seti temple Abydos

Karnak

Karnak

Luxor  temple by night

Luxor temple by night

Karnak

Karnak

Hatsepsout temple Luxor

Hatsepsout temple Luxor

Hathor chapel Hatsepsout temple

Hathor chapel Hatsepsout temple

The Nile in Luxor

The Nile in Luxor

Dendera Hathor temple

Dendera Hathor temple

Osirion Abydos

Osirion Abydos

Bas relief Abydos temple

Bas relief Abydos temple

Sety I temple Abydos

Sety I temple Abydos

Sety I temple  ABYDOS

Sety I temple ABYDOS

Flower of Life   Abydos

Flower of Life Abydos

Sety I temple Abydos

Sety I temple Abydos

Sety I temple Abydos

Sety I temple Abydos

Hathor temple Dendera

Hathor temple Dendera

Ceiling Dendera temple

Ceiling Dendera temple

Desert near Abydos

Desert near Abydos

Sunset in Abydos

Sunset in Abydos

 Mogelijkerwijs nieuwe reis in het najaar 2022

 

New trip possibly autumn 2022     

                                                                                                                                               (for the English version: scroll down)

Spirituele Egypte reis 21 APRIL  en 12 MEI 2017

Some impressions:

                                                                                                                                                       (for the English version: scroll down)

Abydos… Niet zomaar een plek in Egypte….

Toen ik daar voor de eerste keer terecht kwam in 2010 had ik er geen benul van, wat deze plek zou gaan betekenen in mijn leven.

Er was ontroering toen ik in de tempel kwam; er was diepe herkenning van de sfeer, de rituelen…

Ik voelde een diepe verbondenheid met de zielefamilie die ik er ontmoette…

Er vielen stukjes van mijn levenspuzzel op hun plaats.

Ik liet me helemaal onderdompelen in de 3 delige opleiding Ancient Egyptian Healer.

Ik voelde dat er “van alles” gebeurde, op energetisch vlak, doch kon er niet meteen iets “concreets” van betekenis aan koppelen.

Er waren momenten van verstilling, meditatie, terugkeren naar mijn kern.

Er waren momenten van verbinding en vreugde, … en ook verdriet… een diep gemis werd aangeraakt.

Mijn schaduwthema’s werden gespiegeld op een wijze die meer confronterend was dan in mijn dagdagelijkse leven. Het was duidelijk. Hier mocht naar gekeken worden…  Ik werd uitgenodigd om ze in de diepte te her-kennen, te omarmen, te integreren; Om mezelf te vergeven.

ABYDOS is zo’n plek… waar je niet anders kan dan jezelf tegenkomen…

Soms was dat even slikken, en dan de moed hebben om erdoor te gaan… boordevol mededogen, om met de warmte der liefde in mezelf te smelten.

Sindsdien zijn er nu al wat jaartjes voorbij, en de verbinding met de plek is er alleen maar krachtiger door geworden.

De tempel, de woestijn, de mensen. Ze hebben allemaal een plekje gekregen in mijn hart.

 

En zo komt het, dat ik nu ook het verlangen voel om mensen uit te nodigen die weg in te gaan.

Graag wil ik je begeleiden tijdens deze reis naar je authentieke Zelf.

Opties Programma's:

   1)    3 weken Healing reis  21 april - 12 mei

   2)   2 weken Healing reis   21 april - 5 mei

   3)  10 dagen Spirituele Reis  21 april-1 mei (incl. bezoek Luxor/Aswan en Dendera, en verblijf Abydos)

Supplementaire optie: Voor mensen die graag de piramides in Gizeh meepikken, kunnen we een extra 2daagse voorzien op 19-20 april. (vanaf minimum 4 deelnemers / prijs op aanvraag).

3 weken of 2 weken Healing trip    

Er wordt intens met het fysieke lichaam gewerkt, en er wordt een basis gelegd die je fysieke weerstand kan verhogen. en kan beschermen tegen ziekte. Je krijgt verscheidene consulten met oudegyptisch energetisch healer Horus en mij, met verscheidene helingsrituelen.

De Oudegyptische helingsmethodes bestaan uit energetische heling, heling met oliën en kruiden, heling via meditatie en rituelen, en massage.

In Abydos zal je water drinken dat op oudegyptische wijze (in kleien kruiken) weer tot leven is gebracht.

 

Het volgende programma kan nog worden aangepast afhankelijk van behoeftes en aantal deelnemers.

Een optie is dat de trip start met een verblijf van 2 nachten in Luxor. We bezoeken de krachtigste plekken die nog de energie van weleer dragen, zoals:

De graven van Toetmosis III, Seti I, Ramses III in de vallei der koningen en de tempel van Hatsepsout (op de West bank). Op de East bank bezoeken we de kapel van Seghmet in Karnak tempel, en de tempel van Amonhohep III.

Mogelijkerwijze worden de bezoeken aan Luxor vervangen door of combineerd met een bezoek aan Aswan, met de Isis tempel in Philae en de tempel van Khnum (de god van creatie) op het magische Elephantine eiland.

We bezoeken de tempel van de moedergodin Hathor in Dendera, de tempel van Dendera, toonbeeld van zachte vrouwelijke energie, gesymboliseerd door Hathor, de Moedergodin.

Daarna reizen we door naar Abydos, waar we de rest van de tijd zullen verblijven. 

Gedurende je bezoeken noteer je je fysieke sensaties en spirituele ervaringen. Deze kunnen later besproken worden.

 

De grootste tijd brengen we door in Abydos, waar veel aandacht gaat naar meditatie en verstilling, en waar je – naar eigen behoefte – kan kiezen uit de faciliteiten die het Healing Hotel House of Life biedt (o.a. oudegyptische healingrituelen – massage – voetbaden - zie verder). Het hotel beschikt ook over 2 meditatie kapellen, die gebouwd zijn naar dezelfde afmetingen als de Seti I tempel. En uiteraard zal je je kunnen opladen met de kracht van de prachtige tempel zelf, die in de oude tijden als een soort Mekka was voor mensen die heling nodig hadden. Die energie is er nog steeds voelbaar aanwezig.

De woestijn die steeds de kracht van authenticiteit  en verstilling uitstraalt, is steeds nabij. En een wandeling langs de rand van de woestijn naar een prachtige sterrepoort, hoort tot de mogelijkheden.

10 daagse spirituele reis.    21 april - 1 mei

Hetzelfde programma als voor de mensen die voor de healing trip komen. Inclusief bezoeken aan Dendera en  Luxor/Aswan en Abydos sites, doch exclusief de individuele healing rituelen.

De healing rituelen, consulten, Oudegyptische massages en voetbaden zijn beschikbaar op aanvraag, doch zijn niet in de deelname prijs inbegrepen.

Deelname prijzen (onder voorbehoud van lichte wijzigingen in het programma):

                    3 weken Healing trip    21 april - 12 mei:                1900€

                    2 weken Healing trip     21 april - 5 mei :                1650

                                        Op basis van gedeelde kamer.  Single : 15€ extra per nacht.

                                       Inclusief: volpension hotels, healingsrituelen, transport van en naar

                                                        de sites/tempel en hotel, 1 fles water per dag.

                                       Exclusief: vliegtickets, visum, ingangstickets tempels, fooien. Extra dranken.

                                                         Massages en voetbaden.

 

                    10 daagse Spirituele reis   21 april - 1 mei :    1150€   

                                          Op basis van gedeelde kamer. Single : 15€ extra per nacht.

                                       Inclusief: volpension hotels, transport van en naar de sites/tempels en hotels,

                                                        1 fles water gedurende verblijf op locaties (Luxor/Aswan, Dendera).

                                       Exclusief: vliegtickets, visum, ingangstickets tempels, fooien. Extra dranken.

                                                         Healingsrituelen, massages en voetbaden.

Prijzen individuele sessies in het Hotel House of Life te Abydos:

- Body massage : 25€

- Voetbad : 15€

- Extra consult healer Horus (ev incl helingsritueel): 50€

Prijs extra 2daagse Cairo : op aanvraag

Heb je interesse in deze reis, laat het dan zeker weten!

Ook indien een andere periode in het najaar jou interesseert!

English version:

Spiritual Egypt trip 2017

10 days, 2 weeks or 3 weeks between   April 21st and May 12th

SOUL TRAVEL and ANCIENT EGYPTIAN HEALING in ABYDOS – EGYPT

+ visit power spots Dendera and Luxor and/or Aswan  (+extra option Pyramids Gizeh)

In cooperation with Spiritual Healing Hotel House of Life in Abydos

                                                                          

Introduction

Abydos… Just another place in Egypt? Not at all…

When I first arrived in this little town, back in 2010, I had no clue of the impact it would have on my life.

When I entered the Seti I temple for the first time, tears rolled over my face; tears of recognition of ancient times, rituals,…

A deep sense of connection came over me, when I met my soul family : people who were visiting, local people,…

Pieces of my life-puzzle fell into place. Something told me I had come home…

I dived into the course "Ancient Egyptian Healing" and was led into a a mysterious world of sacred healing rituals.

In my energetic body I could feel that profound processes were taking place, although I could not put my finger on what it was exactly.

Sometimes I had to turn inside, meditate, go to my core… Other times I felt connection and joy in my heart… and also sadness.. as if a deep longing that was hiding inside finally could be brought to light.

My shadow-aspects showed itself in a vast rhythm and intensity as never before. It was obvious. I was invited to look at them, recognize them, embrace them, integrate them and forgive myself.

ABYDOS is such a place… where you are bound to meet YourSelf in ALL your aspects, also the hidden ones.

With some courage and a whole a lot of compassion I was able to melt down, and come home in the warmth of my own heart.

Time passed by, and my connection with the place became stronger and stronger. The temple, the people, the desert,… They all found a solid place in my heart.

And along the way, the desire was growing to invite and guide people on the same path I travelled.

This is why I would love to accompany You through this Journey to Your Authentic Self.

Possible options Programs:

   1)    3 weeks Healing trip        April 21st - May 12th

   2)    2 weeks Healing trip       April 21st - May 5th

   3)    10 days   Spiritual Trip   April 21st - May 1st (including visits Dendera and Luxor and/or Aswan)

For people who want to visit the pyramids in Gizeh, we can organize an extra tour on the 19th and 20th of April. (Minimum 4 participants / Price: on demand.)

 3 weeks or 2 weeks Healing trip    

During this healing trip we will work on the vitalty of your physical body.

You will have several consults with ancient egyptian healer Horus and me, and we will deal with your process, issues and experiences on a individual level. And you will receive several healing rituals.

The ancient egyptian healingmethods are: Healing with energy; Healing with different kinds of herbs and sacred oils, Healing by meditation and rituals, Healing with massage..

In Abydos you will drink water by the ancient Egyptian way, from jars in clay (which brings back the soul to the water)

The following program is still open for adjustments according to individual needs and according to the number of participants.

 

One of the options is that we start in Luxor for 2 nights. In these 2 days, you will visit the most important places and tombs, which keep the right energy from ancient times until now, like:

The tomb of Thutmosis III, Seti I, Ramses III in the valley of the Kings and the temple of Hatsepsout (on the West bank). On the East bank we will visit the temple of Seghmet in Karnak temple, and the temple of Amonhothep III.

Possibly the stay in Luxor will be replaced by or combined with a visit to Aswan with the Isis temple in Philae and the Khnum temple at the magical Elephantine Island.

We will continue our way to Dendera, where we will visit the temple of Hathor.

There you can still feel the soft, sacred energy of Mother Goddess.

 

During your visits you need to write down any kind of feeling or changes you feel in your body or soul, in order to discuss it later on.

We will also spend a lot of time in Abydos, where we will have time to relax and focus inwards through meditation. Here you can choose to experience the ancient Egyptian healing methods in Hotel House of Life (consultations, rituals, massages, footbaths). The hotel provides 2 meditation chapels that are built in the same measures as the chapels in the temple of Seti I. Of course you will have lots of opportunity to visit the temple itself, and feel its healing power. The magnificent temple still radiates the mysticism and sacredness of ancient times, where it was known as some kind of ‘Mekka’ for people who needed healing.

And let’s not forget about the power of the desert nearby, that evaporates and reflects solid authenticity and pureness. A walk along the desert leads us to an energetic Star Portal, a holy place, where we can meditate.

10 days Spiritual Trip    April 21st - May 1st

The same program for the people who come only for a spiritual retreat, including visits of Dendera and Luxor/Aswan, and Abydos sites.

But without healing rituals.

Healing rituals, massages and feetbaths are available on demand, but not included in the price.

Registration price:

 3 weeks Healing trip April 21st - May 12th: 1900

 2 weeks Healing trip April 21st - May  5th :  1650

 

Based on double room.  Single : extra 15€ per night

    Included: full board costs hotel, healing rituals, transport from and to the sites and hotels, 1 bottle

                     water a day

    Excluded : plane tickets, visa, entry tickets and tips for the sites and temples, massages and feet

                        baths. Extra Drinks

 

10 days   Spiritual Trip    April 21st - May 1st : 1150€      

Based on double room.  Single : extra 15€ per night

   Included: full board costs hotel, transport from and to the sites and hotels, 1 bottle water a day

                    during visits on locations.

   Excluded : plane tickets, visa, entry tickets and tips for the sites and temples, healing rituals,

                       massages and feet baths. Extra Drinks.

Extra 2 days in Cairo: price on demand

Prices individual sessions in House of Life Hotel Abydos :

- Body massage : 25€

- Footbath: 15€

- Extra consult healer Horus (possibly incl healing ritual): 50€

 

Interested? Let us know!

And also if you are interested in another period of traveling!         

2016 Egypt trip 2-16 April -enkele impressies ... Some impressions

Seti I temple Abydos13015254_1581466965497878_1628980101407495847_n
Astrid and me_edited
Hurghada
Desert view
On the way from Hurghada to Abydos
Bas relief Ramses temple Abydos20160407_103042
Aschmonihien - land of Thoth20160409_150906
Wall relief temple AbydosIMG-20160415-WA0000
Fields ABydos_edited
View at the Gab
The Gab

                                                                                                                                         (for the English version: scroll down)
 

 

2 - 16 APRIL 2016      Healing/meditatie reis  - kleine groep (max 4 pers.)       

 

Deze keer kozen we voor de intimiteit van een kleine groep, zodat de diepgang van ieders proces meer toegang kan vinden.

Deze reis bood de mogelikheid om ons dieper te verbinden met de krachtplek Abydos, en daar in de tempel de helingsenergie te ervaren, en de thema’s naar boven te laten komen, die automatisch oprijzen in de lichtenergie die deze plek eigen is.

Bovendien kon je je helingsproces verdiepen, via de oudEgyptische rituelen en via consults met plaatselijke  healer/sjamaan Horus.

We reisden ook naar El Minya, het land van Thoth, en maakten er contact met de energie van Achnaton.

 

10 dagen ABYDOS : healing en verdieping ervaren via meditatie - bezoek aan de helende Seti I tempel - energetische massage (body and voeten) - wandeling langs de rand van de woestijn naar energetische meditatieplek (sterrepoort) in de woestijn. En optioneel, en niet inbegrepen in de basisprijs: consults met plaatselijke sjamaan/healer Horus: oud-egyptische heling en oud-egyptische rituelen.

2 dagen El Minya - het land van THOTH

 

Dag 1           : 2 April                      : Aankomst Hurghada vlieghaven --> taxi naar Abydos
Dag 2 - 6    : 3 t.e.m. 7 April       : Abydos        
Dag 7 - 8    : 8 en 9 April            : El Minya 
Dag 9 - 13   : 10 t.e.m. 15 April   : Abydos
Dag 14         : 16 April 16             : taxi naar Hurghada vlieghaven
 

2 - 16 APRIL 2016      Healing/meditation trip - small group max 4 people

10 days ABYDOS : deepening your healing processes and re-membering through meditation - visits to the healing Sety I temple - energetic massages (body and feet) - a walk along the desert to energetic portal for meditation.

Optional (and not included in the price) : healing consults with local healer/shaman Horus through ancient egyptian healing methods and rituals.healing

2 days El Minya - land of THOTH

 

Day 1        : April 2nd                  : Arrival at Hurghada airport - taxi to Abydos
Day 2 - 6  : April 3 - 7th April   : Abydos        
Day 7 - 8  : April 8 - 9th            : El Minya 
Day 9 - 13 : April 10 -15th         : Abydos
Day 14      : Night April 15-->16th      : taxi to Hurghada airport


 

 

... And about our trip in December  2015       LUXOR - DENDERA - ABYDOS  

       with Kiara Windrider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A Visual Impression.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(voor Nederlandse tekst naar onder scrollen)

This journey was about "experiencing", feeling, re-membering, meditating,
healing and learning.
We traveled beyond space and time into our deepest core... 
At the same time we could enjoy Kiara's wisdom and warm heartfelt energy.
 
During our first 2 days in Luxor, we visited the ancient sites of Luxor and Karnak, the wonderful Valley of the Kings and the Hatsepsut Temple.
On our way to Abydos, we visited the Hathor temple in Dendera.
Dendera's real name is "Tantara", which means "The Highest Love of the God".
Hathor is the Godess of Love, music, dance and sexuality. Inside and outside the temple, this soft Divine feminine energy is still present.
In Abydos we visited the magnificent temple of Sety I, where you can find the most beautiful bas-reliefs of all Egypt.
We also had the chance to experience the ZAR - a trance dance healing ritual going back to the time of Osiris.
Thousands of years ago, Abydos was the spiritual Mekka of Egypt and people from all over the country made a pilgrimage to the temple for healing and to get answers to their questions.
The temple and the desert nearby still evaporates this high frequency, and always reveals those aspects which are relevant to you in the Moment.
In the healinghotel House of lIfe Kiara Windrider gave his 4days workshop.
And some people chose to experience and learn about the ancient Egyptian healing methods which are brought back to life in the Healing Hotel.

 

 

********************************************************************************************

(and in Dutch...)

 

 December  2015   LUXOR - DENDERA - ABYDOS  

            met  KIARA WINDRIDER

Dit was een “ervaringsreis” om te “voelen”, te re-connecteren, stil te staan, mediteren, helen en leren...

We reisden door tijd en ruimte tot in de kern van ons hart...
Tegelijk konden we leren van Kiara's wijsheid en genieten van zijn warme, helende uitstraling.
 
We verbleven 2 dagen in Luxor en bezochten er de oude sites van Luxor en Karnak, en de prachtige vallei van de koningen en Hatsepsut tempel.
Daarna reisden we naar Abydos, en bezochten onderweg de Hathor tempel in Dendera.
Dendera’s echte naam is “Tantara”, wat betekent “De Hoogste Liefde van God”.

Hathor is de Godin van Liefde, muziek, dans en sexualiteit. In en rond deze tempel is deze zachte, vrouwelijke energie nog steeds voelbaar.

In Abydos bezochten we de magnifieke Sety I tempel, met de mooist bewaarde bas-reliefs van heel Egypte en waar je de Flower of Life kan vinden op een van de pilaren in het oudere gedeelte "Osirion" genaamd.

Bovendien konden we genieten van de ZAR trance dans; een helingsritueel dat terug gaat tot de tijd van Osiris.

Abydos is een sterk energetische plek, en was duizenden jaren geleden het spirituele Mekka van Egypte. Vanuit alle uithoeken van het land reisden de mensen er naartoe om er de meeste befaamde helers te raadplegen.

De tempel en ook de nabije woestijn stralen nu nog steeds deze hoge energie frekwentie uit.
Precies die dingen die voor jou aan de orde zijn, worden hier in het licht gezet.
In het Healinghotel House of Life gaf Kiara Windrider zijn 4daagse workshop.
Het House of Life bood tevens de mogelijkheid om je transformatieprocessen nog verder te verdiepen d.m.v. de oud-Egyptische helingsmethodes die hier terug tot leven worden gebracht.
 
Luxor

Luxor

Our group at Karnak temple

Our group at Karnak temple

Fire place Hotel House of Life

Fire place Hotel House of Life

Sunset Abydos

Sunset Abydos

Chapel temple Abydos

Chapel temple Abydos

Lovely garden Amon hotel Luxor

Lovely garden Amon hotel Luxor

Hathor chapel Hatsepsout temple

Hathor chapel Hatsepsout temple

Luxor temple at night

Luxor temple at night

Boat trip on the Nile

Boat trip on the Nile

Sunset on the Nile

Sunset on the Nile

ZAR ritual

ZAR ritual

Egyptian women at ZAR

Egyptian women at ZAR

ZAR ritual

ZAR ritual

balcon view Hotel House of Life

balcon view Hotel House of Life

preparing our boat trip

preparing our boat trip

Luxor temple

Luxor temple

view on the Nile

view on the Nile

Guard at Karnak temple

Guard at Karnak temple

Our group at Karnak

Our group at Karnak

Testimony from Mati, who joined this trip:

Dear Ann, I’m still so grateful and inspired for the amazing journey you organized for us with Kiara Windrider in Egypt. I particularly appreciated the caring and your dedication so that everything was as smooth and relaxing as possible. I loved the harmonious atmosphere melted with the accuracy of the details. So we were always in time but also always very relaxed! Wish you the best for your future activities! Much love Mati

Feedback from Lut, who joined this trip:

'Elk moment van deze spirituele reis was zowel boeiend als indringend als transformerend…

Het dagschema was gevarieerd en goed gevuld en tegelijk verkwikkend.

Het bezoeken van de verschillende krachtplekken en tempels met een groep gelijkgestemden gaf diepgang en een toenemende verbondenheid met het AL.

De combinatie van Ilahinoor, Incatechnieken en het integreren van de energie van de egyptische goden was ronduit spiritueel werk van formaat dat nu nog nawerkt. 

Ann creëerde door haar perfecte organisatie en liefdevol engagement een prachtig Veld en een warme onderstroom voor elk van ons.

Zeer dankbaar op alle gebied. 

Lut Lemmens.'

Welcome

bottom of page