top of page

                House of Life - Abydos - Egypt

 

Het “House of Life” te Abydos 

is een healing resort/hotel,

waar je kan logeren

als een farao.

 

The “House of Life”

in Abydos

     healing resort/hotel,

         where you can lodge as

                     a pharao.

English version  and pictures of Abydos village: see below

meditation chapels

Meditation chapels in Hotel House of Life

Meditation area with saced lake, meeting room, massage room, chapels

Horus en Omm Sety

andere fotos': scroll naar beneden

Healing retreat

Historische achtergrond:

De oude Egyptenaren hadden een holistische benadering van de mens. Geest en lichaam waren onlosmakelijk  met elkaar verbonden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Daarom creëerden zij dingen die de algehele conditie van het fysieke lichaam kon behouden.

Ze bestudeerden verschillende planten  in hun omgeving en ze bouwden ook diverse scholen, die zij Per-Ankh noemden, of te wel Levenshuis ‘House of Life’.

In het oude Egypte trok de school van Abydos, het ‘House of Life’, die gevestigd was in de tempel aldaar,  in de loop der tijd allerlei genezers aan en werd uitermate belangrijk voor de kennis over geneeskunde en medicijnen.

De vele  behandelingen hadden verschillende invalshoeken, zowel fysiek als geestelijk.

Enkele vormen van genezing waarmee de heelmeesters werkten:

 * Helen door praten en overdenkingen. Ook dromen

    werden als belangrijk gezien.

* Helen door klank, dans en zang.

* Helen door meditatie.

* Helen door lichaamsmassage en voetbaden

* Heilige oliën, zoals muskus en  lotus olie werden met name gebruikt voor spirituele activiteiten o.a. meditatie om vrede en ontspanning van de geest en het gehele zenuwstelsel te creëren.

* Helen door zandbaden.

* Helen met diverse kruiden.

De oude Egyptenaren geloofden dat alle lichaamssystemen verbonden zijn met de eigenschappen van de verschillende planten en kruiden.

Het huidige House of Life heeft als missie deze oude tradities opnieuw tot leven te brengen.

Energetisch oudegyptisch healer Horus zet de oude helingstradities voort die Omm Sety (*) hem leerde. Hij gebruikt zijn healinggave voor ieder die zich ervoor wil openen, en biedt zijn kennis aan.

Zelf volgde ik deze opleiding Ancient Egyptian Healer in het House of Life. Ik leerde er de oudegyptische helingswijzen kennen, en ging zelf ook door een helend transformatieproces.

Heb je interesse om deze helingswijze in het Healing hotel te Abydos te verkennen en te ervaren?

(*) WIE ZIJN "HORUS" en "OMM SETY"?

Omm Sety:

Midden vorige eeuw. Na een bijna dodeijke val, herinnert een Londens meisje zich haar vorig leven als priesteres in Abydos. Vele jaren later gaat ze zich permanent in Abydos vestigen, en verbaast plaatselijke archeologen en autoriteiten met haar gedetailleerds kennis van de tempel. Door haar toedoen worden er oude delen van de tempel herontdekt. Mede door haar herinneringen als priesteres brengt ze oude kennis over Egyptische helingsrituelen weer tot leven.

Ze overleed in 1981.

Horus:

Mohamed, die in Abydos woont,  is een jonge tiener wanneer hij een visioen heeft en dit aan Omm Sety vertelt. Ze herkent in hem een bijzondere gave, en neemt hem onder haar hoede, en geeft hem de naam ‘Horus’. Over de jaren heen draagt ze hem haar kennis over en geeft hem een inwijding in de oude rituelen. Na haar overlijden beschouwt Horus het zijn taak om haar werk door te zetten. ‘s Nachts mediteert hij in de woestijn om informatie te channelen, die hij op een onzelfzuchtige wijze gebruikt in zijn healerschap. Hij is de bezieler van het spiritueel Healingcentrum van House of Life.

Abydos: het Mekka van het oude Egypte

Duizenden jaren geleden was Abydos het spirituele Mekka van Egypte, en het werd de begraafplaats van vele koningen van de eerste dynastieën.

Vanuit het hele land kwamen er mensen naar deze heilige krachtplek, gewijd aan Osiris. Ze vroegen er de beste helers om raad en namen er ook deel aan de festivals.

 

Deze helende energie is nog steeds aanwezig in de hoge lichtvibraties van deze prachtige tempel aan de rand van de woestijn.

Kom je voor heling en stel je je ervoor open, dan komt, wat voor jou aan de orde is,  hier automatisch aan het licht.

Achter de tempel vind je het Osirion (zie foto hiernaast) befaamd omwille van de Flower of Life op een van de pilaren. Hoe die werd aangebracht, werd nog niet wetenschappelijk verklaard.

Het later gebouwde deel van de tempel is gewijd aan Seti I en bevat de mooiste bas-reliefs van heel Egypte.    

swimming pool House of Life Abydos
Logeren als een farao

Accommodatie

Ook zonder gebruik te maken van de healing retreat-modaliteiten kan je verblijven in het House of Life.

Om als een farao te logeren, kan je kiezen voor een chalet of een kamer in een appartement.

      Een Appartement  bevat :

        - 4 slaapkamers met ieder 2 bedden en een balkon

        - 2 ruime zithoeken

        - 1 badkamer met bad, douche en toilet

        - 1 apart toilet

        - keuken (om koffie en thee te maken / geen

           kookgelegenheid)

        - airconditioning

        - TV

                     Een Chalet :

                      - tot 2 personen

                      - aan het zwembad gelegen

                      - 1 badkamer met douche en toilet

                      - balkon

                       - gedeeld dakterras met zicht op de

                          woestijn en de landerijen

                       - airconditioning

                       - TV

 

          Prijzen : op aanvraag

View from the Hotel House of Life Abydos
Healing retreat

Historical background

The ancient Egyptian civilization was strongly connected with the  nature and the Universe that surrounded them. They were very well aware of the functioning of the human body  and had well educated specialized doctors. They also applied chirurgic operations ( for instance on eyes, teeth, Caesarean, etc.)

They saw the human body in a holistic way. Mind and body were strongly connected. A sound mind lives in a sound body.

Therefore they created various ways to maintain a sound condition of the physical body.

They analysed the plants in their neighbourhood and built various schools which they called “Per-Ankh” , meaning : House of Life. 

 The school of Abydos, the House of Life, attracted many healers in the course of time and became very famous based on their knowledge about healing and medicines.

The many treatments in ancient Egypt had different approaches, both  physically and mentally.

Some of the ways of healing that the priests /healers practiced:

 • Healing by talking and thinking. Also dreams were important.

 • Healing by sound, dance and singing

 • Healing by meditation

 • Healing by body massage and feet baths

 • Holy oils, like musk oil and lotus oil were used in particular for spiritual activities like meditation to create relaxation and peace in the mind and the whole nervous system

 • Sand healing

 • Healing by magic rituals, they also used amulets

 • Healing with herbs

  The ancient Egyptians believed that all parts of the body are connected with the properties of the various plants and herbs

  Based on this knowledge the present House of Life offers various ancient healing remedies for different deficiencies  like the nervous system, high blood pressure, rebalancing the immune system, cleaning the system, etc.

 

Energetic ancient egyptian healer Horus continues the legacy of his teacher Omm Sety (*), to bring back ancient knowledge. He uses his healing gift for anyone who is ready to receive it, and shares his knowledge.

I followed the course  Ancient Egyptian Healer during several retreats in the period 2010 - 2013, and I went through a transformational healing process.

Are you interested?

(*) WHO ARE "HORUS" and  "OMM SETY" ?

Omm Sety:

Midst of past century, London... A young girl falls down the staircases, and suddenly remembers her past life as a priestess in Abydos. Many years later she takes her permanent residence in Abydos, and astonishes local archeologists and authorities with her detailed knowledge of the temple. Thanks to her memories old parts of the temple are being rediscovered.

Her knowledge of ancient Egyptian healing rituals are now coming back to life by the teachings and healings brought by the Hotel/healingresort House of LIfe.

Horus:

Mohamed, who lives in Abydos,  is eleven years old, when he shares with Omm Sety a vision he had.

She recognizes his special gift, takes him under her wings, and gives him the name 'Horus'. Through the years she teaches and initiates him in the ancient knowledge and irituals.

After her death in 1981, Horus conciders it his duty to continue her work.

During the nights he spends hours of meditating and channels information, which he uses in his work as healer. He is the founder and soul of the House of Life, and dedicates his life to his sacred mission of healing, and bringing back and sharing the ancient knowledge.

Lodging as a pharao

 

Accommodations

Also if you are not interested in the healing modalities, you can stay in the House of Life

If you want to lodge as a pfarao, you can choose for a chalet or a room in an apartment.

 Chalet :

- up to 2 persons

- situated next to the swimming pool

- 1 bathroom with shower and toilet

- balcony

- shared terras on the roof with a  view on the farmlands and the desert hills

- airconditioning

- TV

Appartment

- has 4 bedrooms with each 2 beds and a balcony

- 2 sitting areas

- 1 bathroom with shower/bath and toilet

- 1 separate toilet

- kitchen (to make coffee/thee – no cooking facilities)

 - airconditioning

- TV

 

Prices : on Demand

Abydos: the Mekka of ancient Egypt

Thousands of years ago, Abydos was the spiritual Mekka of Egypt, and many kings of the first dynasties were buried in the holy desert nearby.

From all over the country people undertook a pilgrimage to this sacred site, to take part in the festivals dedicated to Osiris.

They also came to visit the temple and its healers, and to ask for their advice.

 

This healing energy is still present in the wonderful high energy frequencies of this magnificent temple.

If you come for healing and open yourself to it, your personal themes, which are ready to see the light, will automatically reveal themselves.

Next to the temple you can find an older part of the temple, called the “Osirion”, known for the “Flower of Life” on one of the pillars.

 

 

Flower of Life Abydos

Omm Seti

            and   Horus

Abydos village and people

bottom of page